Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương Em

Thương em như tiền Lô tômh-yeu-ghet-1
Hôm nào bị đá lấy vô mà xài .
Thương em như bốn con hai,
Chơi Tiến lên khỏi đánh bài mất công.
Thương em như cái sảnh rồng,
Vô binh Xập Xám chẳng mong chờ gì .
Thương em như bốn con Xì,
Catte ăn trắng để đì dân chơi.
Thương em, thương lắm em ơi,
Xì bàn, xì dách kiếm lời liên miên.
Thương em như giữ hết quyền
Domino anh triệt lấy tiền cho mau.
Thương em như Dzịt Paigow
Thùng hay sảnh, đánh đường nào cũng ngon.
Thương em dạ sắt lòng son,
Vina còn đó anh còn thương em.

Switch mode views: