Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quy Trình Mông Muội

Chúa tể khu rừng đang TRỎ NGÓNmh-phan-doi-mang
Hội đồng miền núi đã GIƠ TAY
Trên trời chim chóc đành CÂM HỌNG
Dưới đất bầy đàn phải BÓ TAY
Ngựa, Lợn, Trâu, Bò buồn NHẮM MẮT
Trăn, Cầy, Hổ, Sói khoái RA TAY
Muôn loài súc vật đà THUA ĐẬM
Trăm họ gia cầm ắt TRẮNG TAY !

                                 Tú A Còng

Switch mode views: