Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quanh Chuyện Đặc Khu

Cái Luật biểu tình nợ mãi ru ?mh-mong-muoi
Trưng cầu dân ý hoãn bao thu ?
Nhân quyền đích thực cần dân chủ
Pháp luật nghiêm minh tránh hỏa mù
Bịt mắt che tai đời cổ hủ
Mua danh bán chức phận phù du
Cầu vinh mại quốc nhằm ăn đủ
Vạn kiếp ô danh nhốt ngục tù !

                            Tú A Còng

Switch mode views: