Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tự Viết Về Mình

Em hãy mở mắt tomh-tu-viet
Nhìn kỹ anh một tý
Vừa già vừa xấu xí
Có đẹp trai gì đâu !
Anh chỉ có cái đầu
Gàn  gàn và dơ dở
Thơ mấy bài ấm ớ
Đọc đã ai thích nghe !
Tính lại hay khắt khe
Sẵn mồn chê người khác
Tay lăm lăm bó đuốc
Chỉ đợi soi chân người !
Trong nấc thang cuộc đời
Cách đất chừng vài bậc
Mà rất là kiêu bạc :
Ta chẳng thèm nhờ ai" !
Có tính hay nhớ dai
Chuyện tào lao đủ loại
( Những nhớ thừa nhớ thãi
Nào có ích gì đâu ) !
Thuộc vào hội "ngu lâu"
Ở trong phường "lừa dễ"
Mà rất hay khoe mẽ
Ta : con Rồng , cháu Tiên !

                                         

Switch mode views: