Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúng Nó Cười

         Lẳng lặng mà xem chúng nó cười (1)mh-cuoi-ha-he
         Chúng cười rất lạ , rất là tươi
         Dẫu tòa luận tội : tù , tù nặng
         Chúng nó chẳng lo , chúng vẫn cười !

         Nghìn, vạn tỉ đồng ...chúng nuốt trôi
         Bỏ ra "khắc phục" một phần thôi
         Vi la, ngoại tệ...còn nguyên vẹn
         Của nả...dấu tên ... "chén '' mấy đời !

         Ở tù ...chúng cũng sướng như" vua " !
         Chỗ ở , miếng ăn...khối kẻ thua !
         Đâu phải " thiên thu và nhất nhật " (2)
         Ở tù...với chúng :giấc " khò " trưa !

         Chúng ở ít năm rồi chúng ra
         Mấy lần ân xá...thế rồi tha !
         ( Thời gian chắc chỉ còn phân nửa
         Ít nhất mười phần cũng giảm ba ! )

         Bởi thế cho nên chúng nó cười
         Ra tù chúng nó lại ăn chơi !
         Macallan (3) uống không cần tính
        sáu chục triệu / chai...thỏa sức " xời " !


     1)  Các phóng viên chụp được ảnh Đinh La Thăng , Trịnh Xuân Thanh...cười  khi từ trong tòa ra xe về trại giam...
     2)  " Nhât nhật tại tù , thiên thu tại ngoại "
     3)  Macallan 30 giá 50-60 triệu một chai , nghe đồn ĐLT chỉ uống loại rượu này !

                                      

Switch mode views: