Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Qua Đường Nguyễn Chí Thanh Ngày Nắng...

     Mấy nghìn cây đã chặt rồimh-co-thu-chat-het
Gỗ thì đã bán , cành thời đã đun !
     Cây Mỡ thay cây Vàng tâm
" Lập lờ đánh lận con đen"...nhẹ nhàng !
     Huân chương nhận , ầm ĩ "làng"
Thế mà tất cả...gon gàng....im im !
     Không tiếng ve , không tiếng chim
Nắng như đổ lửa, cháy đen da người !
     Con đường đẹp nhất một thời
Mấy năm rồi , vẫn cọc còi hàng cây !
     Các quan ăn đậm ăn dày
Chuyến tàu vét - cái khoản này...đã êm !
     Trên đổ dưới . Dưới đổ trên
Cứt trâu...giờ đã trở nên...đất bùn !

     Chỉ thương dân bám mặt đường
Nắng thì gắng chịu , biết "nhường" cho ai !
     Gã này ....quả thật là "tài"  (*)
Lò tôn cháy , củi vẫn ngoài...trơ trơ  !
                    Phạm Đức Quý

Switch mode views: