Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại Gia Toàn Mỹ Kiện Gì Hoa Khôi (Hoa Hậu Phương Nga)?

bông hồng xinh, bông hồng xinhmh-dai-gia-hoa-hau
vì đâu nên nỗi pháp đình còng tay?
nợ vay, mua bán trả ngay
bán dâm, lừa gạt đến ngày diệt thân
đại gia chúng có đâu cần
tư cách, đạo đức, mỗi lần kinh doanh!
bán thân làm đứa hầu anh
để nay nó kiện đòi tiền còn dư
nó chơi chẳng chút nhân từ
phục vụ tình dục mà như đứng đường
đúng là gặp đứa bất lương
không thương hoa héo, tiền thừa chẳng bo.
từ nay em hãy nhớ cho
sắc dục, tiền bạc chỉ có thối rình
bán thân bấy nhục, bao khinh
giờ còn vướng chốn pháp đình nữa đây
rồi thì miệng thế la rầy
lấy danh hoa hậu để mà bán thân?
Nga ơi đừng có phân vân
thằng Mỹ nó đã trật hẳn con chim
im lìm ra bướm mà bay
dại gì để Mỹ bắt lạy em ơi!

“hoa tàn nó có thương đâu
không bao lâu nữa vào tù cả đôi!” !./.
                     Ngô Xuân Phúc.

Switch mode views: