Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Thơ Gửi Vợ

     Thôi em hãy chịu anh một tímh-doc-thu-chong
     Tại em nhầm , anh quý gì đâu
       Anh là một gã ngu lâu
Ngu từ lúc bé , bạc đầu vẫn ngu !

     Nếu khôn ranh , xu thời và tỉnh !
     Thờ Mao- Lê , dưới phỉnh , nịnh trên
       Hẳn là đã gặp nhiều "hên"
Ít ra cái   "mác"  đảng viên   có rồi !

     Dẫu có phải thề bồi này nọ !
     ( thề "cá trê chui rọ" mà thôi
       chỉ là cái chuyện thế , thời )
Thì anh chắc đã lâu rồi , nên "quan" !

     Đâu đến nỗi : chuyên viên hưu trí
     Lương mấy " T "- ngấp nghé chuẩn nghèo !
       Thiếp mời vài cái - "phăng teo "
Cứ lo ngay ngáy - mùa heo may về !   (1)

     Rượu thì ít , bạn bè thì lắm
     Thích làm thơ trào phúng , ai xem !
       Cười nhiều gặp họa có phen !
Cười mà chạm "húy' vua , quan - liệu hồn !

     Dẫu biết vậy , mà khôn dừng được
     Cứ vận vào như nghiệp mất rồi !
       Nhìn ra khắp chốn , khắp nơi
Bao nhiêu là chuyện đáng cười , đáng châm !

     Cũng có lúc hâm hâm  thái quá
     Vung bút "đâm" tất cả các " anh " !
       Giật mình tỉnh giấc năm canh
Mấy bài thơ ấy " sổ đen "... ghi rồi !

     Thế thì thôi , thì thôi , phải sửa !
     Chỉ châm , cười mấy đứa " tép riu"  (2)
        thuộc phường " ăn xó mó niêu"
Ngẫm ra cho kỹ...có chiều thương thương !

     Châm mất chú ở đường   " Anh Núp "(3)
     Nhảy xổ ra ,  một phút , xong ngay !
       Người vi phạm luật trao tay !
Góp gom , liệu được một ngày mấy " T " ?

      Châm quan huyện xua dê nhầm chỗ  (4)
      Dê giảm nghèo - quan mỗ nuôi cho !
        Nhà  quan sẵn có dê to
Cùng là....dê cả , biết mô mà lần  !

     Châm quan xã - tranh phần gà  nhép  (5)
     Dăm  chục con - bõ tép gì đâu !
        Quan nuôi , gà sẽ lớn mau
Giảm nghèo - dân đợi đợt sau - vội gì !

     Châm cái chuyện phong bì mong mỏng
     đến cửa quan cho chóng , cho nhanh !
        Giấy tờ . Chứng thực . Xác minh
Biết " hành là chính " - mần thinh cho rồi !

     Thôi , chồng sẽ chỉ cười đến thế !
     He hé mồm ! Cười bé bé thôi !
        " Sổ đen " đã có tên rồi !
Cười to - ắt sẽ có ngày ..." nhập kho " !

Switch mode views: