Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VỊNH Ô DÙ

(Họa bài CÁI QUẠT của Bà Hồ Xuân Hương)mh-cay-du

Xòe ra cụp lại chắn che vừa
Bảo hộ gian thần lợi thế xưa
Quỹ nước tiền dân đào cạn kiệt
Rừng vàng biển bạc bán dư thừa
Thay thầy đổi chủ nhờn sương gió
Tậu chức mua quyền mặc nắng mưa
Chất củi vào “lò”, quan ngã ngựa
Ô dù gãy thủng, đáng đời chưa ?

                                   Tú A Còng

Switch mode views: