Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ĂN GÌ CŨNG CHẾT

Càng nghĩ càng đau một giống nòidong tam
Vì tiền đầu độc lẫn nhau thôi
Thịt thà rau trái thì bơm thuốc.
Hoa quả cá tôm độc chất sài.
Thần chết lắc đầu do chúng nó.
Diêm Vương ngao ngán bởi vì ai.
Ung thư báo hại do ăn uống
Luật pháp không nghiêm chán mớ đời.

                                     mayngan

Switch mode views: