Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dư luận viên quấy rối Giáo xứ Thọ Hòa - Xuân Lộc

 Linh mục Nguyễn Duy Tân tường trình chuyện dư luận viên cộng sản xông vào nhà thờ đòi "đối thoại".

{/youtube}

Switch mode views: