Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cần Thơ cấm mặc quần jeans vì là quần 'chăn bò', 'chăn cừu'!?

 Cho rẳng quần jeans là của dân lao động và người 'chăn bò, chăn cừu' châu Âu nên không phù hợp với Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Switch mode views: