Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trạm thu phí 'thảm hại' nhất Việt Nam!

 Trạm thu phí giao thông ở Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) lại bị dân biểu tình "mềm" bằng cách trả tiền bạc lẻ oái ăm. Nhân viên của trạm không thể thối lại bạc lẻ 100 đồng nên họ không chịu đi. Giao thông ùn tắc! Người dân vui như ngày hội.

Switch mode views: