Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các cựu chiến binh Việt Nam bất ngờ biểu tình đòi phế truất CS

 Hàng trăm người dân biểu tình, đả đảo, đòi phế truất chế độ cộng sản. Trong đó có cả những cựu binh đeo huân chương đầy mình.

Switch mode views: