Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhân chứng kể về tội ác cộng sản Tết Mậu Thân 1968

Sáng mùng 3 Tết Mậu Thân, nó bắt Ba tôi đem quần áo, lương thực đi "học tập 10 ngày". Nhưng Ba tôi biệt tích luôn. Sau đó, Ba tôi bị cộng sản chôn sống.

Switch mode views: