Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vì sao cộng sản thua vụ kiện chất độc màu da cam?

 Khi bạn bị đâm thì bạn sẽ thưa thằng đâm bạn, hay là thưa thằng bán dao?

 
Switch mode views: