Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ CSVN

 Việt Cộng cướp 3 triệu đô-la của Trịnh Vĩnh Bình, nhưng nay phải bồi thường số tiền lên đến 45 triệu đô-la. Người dân lãnh đủ món nợ này.

Switch mode views: