Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dubai xây đảo nhân tạo ngoài biển như thế nào?

 Dubai (UAE) nổi tiếng là giàu có nhất vùng Vịnh, với những công trình xây dựng có một không hai. Hãy xem họ làm điều đó như thế nào?

Switch mode views: