Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chân dung những kẻ 'hèn với giặc, ác với dân'

Chân dung những kẻ 'hèn với giặc, ác với dân'

25353671 1190154297784749_6772067106901220968_n

Switch mode views: