Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cuộc đàm luận của TS Trần An Bài với Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn

TS. Trần An Bài phỏng vấn Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn để tìm hiệu việc thành lập và điều hành đài này trong 21 năm vừa qua.

Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phỏng vấn TS Trần An Bài

Tản mạn về sứ mạng truyền thông và sự hình thành trang mạng Saigon Echo.

 

Các bài thuyết trình

Các bài thuyết trình phát thanh và video

Switch mode views: