Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đáp Từ Ý Nhị

Nhà em hướng mặt trời lên
Em thường tắm nắng ra bên thềm ngồi
Trên sân cỏ mịn xanh tươi
Ngồi phơi nắng sớm đồng thời ngắm em

em tam nang

 

 

 

 

 

 

 

 
Hai nhà kề cận thân quen
Gặp nhau chào hỏi tự nhiên sớm chiều
Khen em trắng trẻo diễm kiều
Em nói trai Việt đáng yêu sành đời
Người đẹp Nhật khéo quá thôi
Đáp từ ý nhị thay lời cảm ơn.

Switch mode views: