Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ca Ngợi

Ca ngợi tình tuổi trẻmh anh nguyen hue
Bừng nếp sống tương lai
Bốn phương tình hồ thỉ
Cho thỏa chí người trai!

Ca ngợi chí tang bồng
Lòng quả cảm tinh thông
Nước non tình mong ngóng
Tổ Quốc đợi chờ trông!

Ca ngợi nếp kiêu hùng
Đường gươm nét kiếm vung
Ngoại xâm mau lùi gót
Lê Lợi này Quang Trung!

Ca ngợi tình nồng say
Thanh thiếu nữ hôm nay
Chống độc tài bạo lực
Vang động cả trời mây!

Ca ngợi tình Quê Hương
Ngàn sự sống đang vươn
Nơi luống khoai mảnh ruộng
Chan chứa những tình thương!

Ca ngợi chí kiên cường
Người tỵ nạn muôn phương
Giúp đồng bào trong nước
Chống Việt Cộng can trường.

Switch mode views: