Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đôi Mắt Cười Rất Xinh

Biết em yêu màu tímmh dem dau tien
Em rất thích hoa sim
Nhưng nói rừng sâu kín
Không biết sao mà tìm!

Em nói nhát như chim
Một loài hoa em thích
Sao lại chẳng đi tìm
Khi mà em "truyền hịch"!

Thôi thì đành phân tích
Rằng ta có hoa tim
Cùng hòa chung một nhịp
Khó chi việc kiếm tìm!

Lắc đầu em không tin
Thẹn thùng em chợt hiểu
Nếm môi hoa hàm tiếu
Đôi mắt cười rất xinh.

Switch mode views: