Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vẫn Nhớ Vẫn Yêu

Hình dung dáng kiêu samh anh hoa thieu nu
Cư ngụ trong tâm tưởng
Nàng đẹp như thần tượng
Tóc buông dài thướt tha!

Nàng cười tươi như hoa
Sau một ngày lao nhọc
Nàng nghiêng đầu búi tóc
Trông thật là đáng yêu!

Chợt trông thấy ngoài lều
Gió làm tình trên lá
Cành ôm cây nhiêng ngả
Càng nhớ nàng khi xa!

Dan díu mùi đàn bà
Suốt năm không gặp mặt
Nơi chiến trường xa lắc
Nhớ thương nàng từng ngày!

Vẫn nhớ những phút giây
Cùng nàng chia khốn khó
Dấn thân đời sương gió
Vẫn yêu nàng ngất ngây.

Switch mode views: