Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ai Dại Gì Bỏ Lỡ

Lần bị mưa ướt nhẹpmh-cheo-tinh
Vào quán nước trú chân
Gặp cô gái chủ nhân
Cúi đầu chào lễ phép!

Được biết nhà người đẹp
Ở ngay đầu con kinh
Em cư xử thân tình
Quyến luyến mình hiển hiện!

Những chiều xanh én liệng
Cùng với em bơi xuồng
Bập bềnh mái chèo buông
Xuồng lướt trên sóng cuộn!

Vào một chiều gió cuốn
Thuyền ngất ngư bồng bềnh
Trên dòng nước mông mênh
Em cười vang rạng rỡ!

Thấy miệng em hoa nở
Tiếng cười vỡ thủy tinh
Ai dại gì bỏ lỡ
Không nói lời đáy tim.

Switch mode views: