Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vẫn Còn Thơ Ngây

Trao em quà tặng vuông trònmh-phu-the
Trở về Hạm Đội vào lòng biển xanh
Súng gươm chờ phút giao tranh
Nhớ em chỉ biết ngắm vành trăng non
Nhớ đôi mắt lệ giận hờn
Nhớ ơi cái nết vẫn còn thơ ngây
Thấy mặt là chạy như bay
Ôm chầm lấy cổ nắm tay đòi quà
Khi thua cá cược cười hòa
Khi thắng đòi móc tiền ra trả liền.
                          

Switch mode views: