Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Đêm Đi Bờ

Trách yêu rằng quá hững hờmh tinh thuy thu
Hỏi sao không thích đi bờ về thăm
Là người thủy thủ trẻ măng
Anh yêu em đến trăm năm bạc đầu
Em bảo anh nói gì đâu
Em còn phải học dài lâu nữa mà
Cầu cho em học giỏi nha
Mai đây đỗ đạt anh là của em
Em sẽ là chiếc nôi êm
Ru tình lang ngủ những đêm đi bờ.                                 

Switch mode views: