Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chờ Đêm Xuân Về

Sau bao ngày tháng hành quânmh cho hon di 
Coastguard neo bến chờ Xuân Mới về
Thời gian xa cách lê thê
Trùng phùng cuồng nhiệt môi kề môi hôn
Vầng trăng lên đỉnh đầu non
Kéo theo đôi mắt em còn ngất ngây
Tình càng áp chặt sa lầy
Yêu không tỉnh dậy tình đầy ắp lên
Môi trườn bờ môi căng thêm
Nhưng em nói đợi chờ đêm Xuân về.

 

Switch mode views: