Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cây Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sôngmh dang yeu
Thăm em không thể nào không qua cầu
Kỷ niệm nào dễ quên đâu
Trên cầu trao nụ hôn đầu dài lâu
Trái tim hiến tặng cho nhau
Bao lời giao ước thấm sâu đáy lòng
Cây cầu soi nước mênh mông
Đến em từ Hạ Xuân Đông Thu hàn
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng
Cây cầu nối nhịp em sang đáp tình.

Switch mode views: