Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cầu Sông Trăng

Nhà em cất bên kia sông mh cau trang
Đến em không thể nào không qua cầu
Cuộc tình nghĩa nặng ân sâu
Trên cầu trao nụ hôn đầu cho nhau
Kỷ niệm này đáng nhớ đâu
Có một biến cố nhớ lâu đau lòng
Cầu còn soi nước mênh mông
Tôi thì đi lính bỏ đồng ruộng hoang
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng
Mìn quân Cộng hủy cầu ngang sông này
Thư em viết báo tin ngay
Em giờ di chuyển bằng tay chèo xuồng.

Switch mode views: