Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cây Cầu Giao Ước

Nhà em cất bên kia sông mh-rat-la-tinh
Sang thăm có thể nào không qua cầu
Khi trở về với con tàu
Quả tim để lại bên cầu sông sâu
Trên cầu trao nụ hôn đầu
Và lời giao ước yêu nhau thật lòng
Yêu em yêu cả dòng sông
Yêu đời lính thủy suốt dòng thời gian
Sông đêm ngâm mảnh trăng vàng
Cầu đưa mình đến địa đàng bên sông.

 

Switch mode views: