Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đòi Quà Giáng Sinh

Xa em ngày tháng lê thêmh army
Giáng Sinh có phép được về thăm em
Đưa em dạo phố đêm lên
Nhưng em không chịu rước đèn dài thêm
Ciné cũng chả thèm xem
Em đòi quà Giáng Sinh đêm nay rồi
Về trao quà Giáng Sinh thôi
Không em làm nũng lại đòi nghỉ chơi
Trăng lên đỉnh núi sáng ngời
Mắt em bừng ánh sao trời long lanh.

Switch mode views: