Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thụ Nhập Vào Tim

Chuyển từ duyên hải xa xôimh da yeu anh
Qua vùng châu thổ sông ngòi phù sa
Ơn Trên rớt xuống mái nhà
Gặp em duyên dáng hồn ta sóng cuồng
Mua hoa đến tặng em luôn
Làm quen thật sớm là đường tinh khôn
Cảm ơn người đẹp cô thôn
Đã cho mình được cái ôm đón chào
Mùi thơm con gái ngọt ngào
Thoắt ta thụ nhập ngay vào buồng tim.

Switch mode views: