Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đoạn Trường Bảy Lăm

Khi gươm súng gãy mất rồimh-tinh-linh
Nhờ ân phúc Chúa còn người yêu đương
Tuy chưa cưới hỏi bình thường
Uẩn tàng luyến ái vấn vương lâu dài
Đi tù “nếm mật nằm gai”
Biết bao năm tháng em hoài thăm nuôi
Em - người phụ nữ tuyệt vời
Dấn thân yêu lính yêu đời gió sương
Cuộc tình dâu bể tang thương
Có nhau chìm nổi đoạn trường Bảy Lăm.

Switch mode views: