Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kho... "tàn" ca dao Hội quán Cười

Bước chân dzô quán đèn mờ - Ngồi gần mấy ẻm không sờ là ngu!! Thà rằng cắt tóc đi tu - Ngồi gần mấy ẻm... ngu sao không sờ!!

Switch mode views: