Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cha Trương Bưu Diệp, Nhà thờ Tắc Sậy, Việt Nam

Video giới thiệu Cha Trương Bưu Diệp, Nhà thờ Tắc Sậy, Việt Nam

Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Đức Hồng y FX. Nguyễn văn Thuận

Trân trọng giới thiệu Video Lễ Kết Thúc Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Tôi tớ Chúa Đức Hồng y Phanxicô Xavie  Nguyễn văn Thuận

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (2)

* Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 2) * Giới thiệu bài Thánh Ca mới "Người Tù Hy Vọng" của Hàn Thư Sinh.  

Lễ Nghi vinh thăng Hồng Y cho Đức TGM. Nguyễn Văn Thuận (1)

Chương trình phát thanh ngày 25-1-2001 - Số 482 (Phần 1)

Switch mode views: