Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Còn Cơ Hội

Con người ai giống ai đâumh-co-hoi
Lỡ chồng như vậy em sầu làm chi !
Hảy dùng lý lẽ chi ly
Giải thích chồng hiểu, khó gì đổi thay ?

Nghĩa tình chồng vợ dài ngày
Chớ đâu một sớm mà cay đắng lòng !
Cái chữ tứ đức tam tòng
Hiếu, ngoan, hiền dịu chắc chồng động tâm

Từ từ chàng sẽ ăn năn
Giúp con, phụ vợ làm ăn đàng hoàng
Đừng thấy chồng họ mà ham
Về nhà cay đắng, càm ràm chồng con

Còn trời, còn nước còn non
Là còn cơ hội cho chồng tiến thân

Switch mode views: