Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thời 4.0

Bảo vệ hay theo đến tận cùngmh-thoi-4.0
mà thuê bao phải nộp chân dung(*)
Qua thời hạn chót chưa đăng ký
Sẽ khóa một chiều, cắt hợp đồng.
Các điểm, các quầy rồng rắn đợi
Toàn vùng, toàn quốc biết bao công.
Thế mà có kẻ từng leo lẻo:
Đang ở trong thời đại bốn không.

                          Mai Phương

(*) Nghị định 49

Switch mode views: