Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bây Giờ Phải Cám Ơn Ai

    Hay không, đường bộ nước tamh-bay-gio
    Mỗi khi mưa lớn hóa ra sông dài
    Hoan hô trình độ đại tài
    Giao thông thủy bộ cả hai trên đường!

    Ngày nắng phương tiện bình thường
    Tuy hơi ùn tắc con đường giao thông
    Ngày mưa đường hóa thành sông
    Phương tiện đường thủy lưu thông dễ dàng!

    Thực là thời đại huy hoàng
    Nấc thang chói lọi sử vàng ghi công
    Đường bộ kết hợp đường sông
    Trình độ phát triển thật không tầm thường!

    Hôm nay bơi dạo trên đường
    Mát lòng vì thấy phố phường rất vui
    Người xe vẫn cứ ngược xuôi
    Nhưng mà tất cả đều bơi rất tài!

    Bây giờ phải cám ơn ai
    Phát triển đô thị quá tài quá siêu!

Switch mode views: