Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chồng Cày Vợ Cấy

mh-cay-cay-lua

 

 

 

 

 Sống động đồng quê cảnh cấy cày
Chiêm mùa giống má khối trò hay
Người khom nhúm mạ cầm ba ngón
Kẻ dạng chân chèo cắm một cây
Quấn quýt chân chim sà lại nhảy
Phập phồng cánh bướm đậu rồi bay
Thiên nhiên chẳng phụ công chồng vợ
Cuối vụ bồ to nếp tẻ đầy !

Switch mode views: